Blog

Czym są poziomy recyklingu?

sortowanie odpadów

Recykling to nic innego jak ponowne wykorzystanie użytych już surowców. Dzięki niemu możemy skutecznie chronić środowisko. Aby o nie zadbać, wprowadzane są kolejne dyrektywy unijne oraz rozporządzenia dotyczące gospodarowania odpadami. Wśród obowiązujących przepisów znajdziemy te dotyczące obliczania poziomów recykling

Czytaj więcej: Czym są poziomy recyklingu?

Koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane

kontener na odpady budowlane

Budowa, remont oraz demontaż powodują, że powstaje znaczna ilość odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie mogą one trafić do pojemników na odpady komunalne. Dlatego też planując tego rodzaju przedsięwzięcia, należy pamiętać o wynajęciu kontenera, który później zostanie odebrany przez firmę zajmującą się utylizacją tego rodzaju odpadów. Ile zapłacimy za tę usługę?

Czytaj więcej: Koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

cegły

Prace budowlane, rozbiórkowe i remontowe generują odpady, wśród których jest czysty gruz nadający się do ponownego wykorzystania. Musi być składowany w kontenerach, a następnie odpowiednio skruszony i przesiany, by mógł zostać ponownie wykorzystany w innym celu.

Czytaj więcej: Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą konsekwencje?

śmieciarka

Choć tyle się mówi o segregacji śmieci, dbaniu o środowisko naturalne, wciąż jadąc polskimi ulicami wzdłuż lasów, w rowach, po lasach straszą piętrzące się góry śmieci. Nielegalny wywóz odpadów jest w Polsce karalny, to przestępstwo, o którym powinno się pisać często zwłaszcza o karach i konsekwencjach dla osób zajmujących się tym procederem. Co grozi za nielegalny wywóz śmieci? Zobaczmy!

Czytaj więcej: Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą konsekwencje?

Wywóz gruzu a przepisy prawne

gruz

Gruz to odpadowy materiał, który jest nieodłącznym produktem ubocznym takich procesów jak budowa czy remont. Składają się na niego przede wszystkim potłuczone fragmenty różnego rodzaju wyrobów ceramicznych. Do wyrobów, które przeistaczają się w gruz, da się zaliczyć między innymi  cegły czy dachówki. Pokruszony beton również odgrywa w tym gronie istotną rolę.

Czytaj więcej: Wywóz gruzu a przepisy prawne

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

kontener

Każdy remont niesie za sobą pojawienie się problemu z utylizacją odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich wyrzucić do przydomowych koszy na śmieci czy kontenerów na odpady zmieszane zlokalizowanych w pobliżu budynków wielorodzinnych. Rozwiązaniem jest zamówienie kontenera od firmy specjalizującej się w odbiorze odpadów budowlanych.

Czytaj więcej: Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Odpady medyczne w świetle ustawy

Odpady medyczne

Większość śmieci użytkowanych przez nas na co dzień może bez problemu trafiać do pojemników z odpadami ogólnymi. Istnieją jednak pewne szczególne rodzaje odpadów, które wymagają specjalnego traktowania. Nie mogą mieszać się ze śmieciami ogólnymi, bo byłoby to dość niebezpieczne. Jednymi z takich odpadów są odpady medyczne. Są one na tyle szczególne, że sposób postępowania z nimi określają konkretne przepisy.

Czytaj więcej: Odpady medyczne w świetle ustawy

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

odpady niebezpieczne

Nieświadomość o tym, jak prawidłowo składować odpady zakaźne może się skończyć katastrofalnie. Tego typu śmieci, ze względu na swoją wysoką toksyczność i potencjalne zagrożenie, jakie niosą dla ludzi i środowiska muszą być traktowane wyjątkowo ostrożnie. Dlatego nigdy nie próbuj pozbywać się ich samodzielnie – zatrudnij do tego specjalistów. Oprócz wywiezienia odpadów zakaźnych oferują oni swoje usługi w zakresie ich utylizacji. Taka współpraca daje Ci pewność, że postępujesz zgodnie z literą prawa i nie narażasz siebie ani innych na niebezpieczeństwo. 

Czytaj więcej: Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Za odpady niebezpieczne uznaje się te, które po przedostaniu się do środowiska mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i innych form życia. Zalicza się do nich m.in. odpady podatne na samozapłon, korozyjne, reaktywne (skłonne do eksplozji, emisji gazów toksycznych itp.), ekotoskyczne, drażniące, żrące, zakaźne, mutagenne itp.

Czytaj więcej: Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

odpady medyczne
Odpadami medycznymi nazywa się te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Są one stosunkowo problematyczne. Stanowią duże zagrożenie infekcyjne, a także mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące z lekarstw i odczynników chemicznych. W niektórych odpadach znajdują się tkanki, które wymagają odpowiedniego postępowania związanego z ich spopieleniem lub grzebaniem.

Czytaj więcej: Jak są klasyfikowane odpady medyczne?