Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Prace budowlane, rozbiórkowe i remontowe generują odpady, wśród których jest czysty gruz nadający się do ponownego wykorzystania. Musi być składowany w kontenerach, a następnie odpowiednio skruszony i przesiany, by mógł zostać ponownie wykorzystany w innym celu.

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Czysty gruz pozostaje po rozbiórkach, pracach budowlanych i remontowych. Zaliczamy do niego: beton, gips, piasek, żwir, kamień, cement, cegłę, tynk, porcelanę, ceramikę zaprawy. Musimy go usunąć legalnie, czyli składować w specjalnych kontenerach na odpady. Można je zamówić w firmie Eko-Jumir, obsługującej teren Śląska. Zostają dostarczone na miejsce, a po załadowaniu gruzem, odebrane i zagospodarowane. Nie zawsze trzeba się pozbywać gruzu. Istnieje wiele sposobów na jego wykorzystanie. Sprawdza się on doskonale jako materiał pod fundamenty, budowę dróg, torów kolejowych oraz do tworzenia ścieżek, oraz podjazdów wokół domu. Jest idealny również do formowania wzniesień, dzięki czemu z jego pomocą można stworzyć skalniaki czy skarpy. Ze względu na swoje właściwości, gruz dobrze się klinuje.

Czy można wywozić gruz?

Remontując dom lub budując obiekt, musimy wywieźć gruz z budowy. Zgodnie z przepisami, musimy go przechowywać w kontenerach. Nie może zalegać na placu, gdyż zapłacimy karę od 1000 do 1 000 000 zł. Nie możemy odpadów pozbyć się, wyrzucając do pojemników miejskich, rozrzucić w lesie czy w innym miejscu, bo jest to niedozwolone działanie, a poza tym szkodliwe dla środowiska naturalnego. Obowiązkowo musimy zgłosić do firmy, która specjalizuje się w tego rodzaju usługach. Czysty gruz jak wiemy, nie marnuje się, ale jest rozdrabniany, oczyszczany i sortowany, by stanowił materiał budowlany. Kruszywo ma dobre właściwości wytrzymałościowe, więc może być wykorzystywany podczas produkcji betonu, mieszanek i grysu. Zagospodarowanie gruzu daje drugie życie materiałom, a przy tym ogranicza produkcję.