• oferta05
  • oferta04
  • oferta03
  • oferta02
  • oferta01

Oferta

Gospodarka odpadami

Firma Eko-Jumir oferuje rzetelne usługi oraz korzystne warunki współpracy, działając w wielu obszarach gospodarki odpadami. Zakres naszej działalności obejmuje doskonale zorganizowany transport odpadów oraz ich odbiór bezpośrednio z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Dysponujemy odpowiednim terenem oraz halami magazynowymi, dzięki którym organizujemy sprawne przyjęcie oraz dalszy proces zagospodarowania odpadów, w tym ich przetwarzanie. Działamy na podstawie stosownych decyzji, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ochronie środowiska, na którą kładziemy szczególny nacisk.

W ramach świadczonych usług oferujemy: 

  • odbiór odpadów przemysłowych,
  • odbiór odpadów niebezpiecznych
  • skup i odzysk surowców wtórnych
  • wynajem kontenerów

Odbiór odpadów przemysłowych

W ramach świadczonych usług gwarantujemy odbiór odpadów przemysłowych z miejsca ich wytwarzania lub składowania. Zapewniamy transport odpadów poprodukcyjnych z hut, zakładów górnictwa oraz wytwarzanych przez inne sektory przemysłu.

Odbiór odpadów budowlanych

Zajmujemy się odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych. Należy przy tym pamiętać, że materiały powstałe w skutek remontu lub rozbiórki, nie mogą być składowane z pozostałymi odpadami, które wytwarzane są w domach. Dlatego naszą ofertę kierujemy zarówno do prywatnych firm i budżetowych zakładów remontowo-budowlanych, jak i osób, które przeprowadzają remont we własnym zakresie.


Oferujemy wywóz gruzu ceglanego, betonowego, ceramicznego oraz zmieszanych odpadów remontowo-budowlanych. Organizujemy odbiór oraz utylizację materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, które zawierają azbest. W związku z tym podejmujemy współpracę z samorządami, które uczestniczą w programach bezpiecznego usuwania azbestu. Zabieramy do utylizacji zerwane tynki, tapety, okleiny, panele. Wywozimy odpadowe elementy papy oraz wełny mineralnej. Zapewniamy wywóz żużlu, żwiru, ziemi i kamieni z urobisk budowlanych. Organizujemy odbiór odpadów pochodzących z remontów i przebudowy dróg m.in. zużytego asfaltu oraz materiałów zawierających smołę.

Odbiór niebezpiecznych budowlanych

Duże zagrożenie dla gleby, wód, powierza, a co za tym idzie, dla naszego zdrowia, stanowi niewłaściwy transport, składowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Przyjęło się, że powstają one w skutek działalności przemysłowej czy też rolniczej, ale wiele z tego typu odpadów pochodzi z domów prywatnych. Pamiętajmy, że ich mieszanie z odpadami komunalnymi jest niedozwolone, a robiąc to, działamy również na swoją szkodę.


Naszą ofertę w zakresie odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych kierujemy głównie w stronę firm i zakładów produkcyjnych, które chcą pozbyć się czyściw, filtrów olejowych oraz olejów przepracowanych. Zapewniamy właściwą utylizację farb i rozpuszczalników oraz odpadów ropopochodnych. Odbieramy od właścicieli gruz i ziemię z urobisk, zawierające substancje niebezpieczne. W ramach oferty organizujemy także odbiór podkładów kolejowych.


Również w codziennym życiu korzystamy z baterii, akumulatorów, kartridżów, tonerów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które po zużyciu należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Nasza firma zapewnia ich odbiór i bezpieczną dla środowiska utylizację.

Skup i odzysk surowców wtórnych

Racjonalna gospodarka odpadami zakłada przede wszystkim ich selektywną zbiórkę oraz ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Popierając to założenie, prowadzimy skup i odzyskiwanie surowców, które po przetworzeniu nadają się do ponownego użycia. Odbieramy opakowania z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych takich jak plastik czy folia. Prowadzimy również skup opakowań z drewna i metali. Przyjmujemy surowce wtórne, które powstały w procesie mechanicznej obróbki materiałów.

Wynajem kontenerów na odpady

Przygotowaliśmy korzystną ofertę wynajmu kontenerów na pozostałości materiałów, które nie powinny być zmieszane z odpadami komunalnymi. Dostarczamy zbiorniki kontenerowe na teren całego kraju, na czas określony przez klientów. Dysponujemy kontenerami o pojemności 5, 7, 10, 20 i 30 m3. Zachęcamy również do zapoznania się z zamieszczonym na stronie szczegółowym wykazem odpadów, których odbiór proponujemy w ramach oferty usług.