• of
  • glowna3

Ustawy

Obowiązek ewidencji odpadów

Polskie przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Wynika on z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, według której ewidencjonowanie odpadów dotyczy m.in. firm budowlanych, produkcyjnych czy też sprzątających. Obowiązek ten jest realizowany na podstawie prowadzenia karty ewidencji odpadów oraz karty ich przekazania. Pierwszy dokument wypełnia przedsiębiorca, drugi wystawiamy w momencie odbioru odpadów z miejsca ich wytwarzania.
Ustawa określa również warunki, na podstawie których przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ewidencji. Nie dotyczy on m.in. wytwórców odpadów komunalnych, lecz nie tylko ich. Poniżej zamieściliśmy dokument, który zawiera rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku ich ewidencjonowania. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Adobe logo11 grudzień 2001 r. - rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję odpadów

ZOBACZ PUBLIKACJĘ