Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wytwarzane są przez człowieka. Firma Eko-Jumir zajmuje się zarówno ich odbiorem od klienta, jak i utylizacją. Te czynności są niezbędne w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Takie odpady mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zanieczyszczają glebę, wodę, a także powietrze. Z tego powodu nasza firma dokonuje ich całkowitej neutralizacji. Zajmujemy się zarówno odbiorem, jak i utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Przeprowadzamy odbiór odpadów niebezpiecznych z największą ostrożnością. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w branży, dlatego możesz mieć pewność, że odbierzemy i wywieziemy z Twojego terenu odpady bez przykrych konsekwencji. Podczas odbioru odpadów niebezpiecznych dbamy o to, by były one odpowiednio zabezpieczone i nie dostały się do otoczenia, co poskutkowałoby powstaniem zanieczyszczeń. Dbamy o środowisko naturalne również wtedy, gdy wykonujemy zarówno utylizację odpadów niebezpiecznych, jak i oraz utylizację odpadów budowlanych. Utylizujemy m.in. odpady azbestowe, oleje smarowe, odpady zawierające PCB, odpady medyczne, baterie i akumulatory. Po utylizacji szkodliwe odpady przestają być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzi.

Jesteśmy doświadczoną firmą, która specjalizuje się w wywozie gruzu i zagospodarowaniu odpadów budowlanych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby skutecznie i efektywnie zrealizować usługę wywozu gruzu. Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko sam wywóz gruzu, ale także transport, sortowanie i utylizację odpadów budowlanych. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie aspekty związane z gruzem są profesjonalnie zarządzane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wywozie gruzu istotne jest zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Jako firma posiadająca wszystkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty, gwarantujemy, że wszystkie nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko i zapewnia pełne bezpieczeństwo.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które nie wiedzą, co zrobić ze zgromadzonymi odpadami. Odbiór oraz utylizację odpadów niebezpiecznych przeprowadzamy nie tylko na terenie Śląska i okolic ale również na terenie województwa małopolskiego i opolskiego. Wywóz realizujemy zazwyczaj w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia. Utylizację odpadów poprzedzamy ich dokładną selekcją, dzięki której dobieramy odpowiednią metodę ich unieszkodliwienia.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne – jak sama nazwa wskazuje – mogą być szkodliwe dla człowieka. Ze względu na swoje właściwości podlegają odpowiednim regulacjom prawnym. Odpady niebezpieczne są najczęściej łatwopalne, szkodliwe, a nawet toksyczne.

Podział odpadów niebezpiecznych:

  • Odpady chemiczne,
  • Odpady przemysłowe (substancje rakotwórcze, mutagenne, drażniące, żrące, łatwopalne oraz inne),
  • Odpady medyczne,
  • Odpady weterynaryjne,
  • Pestycydy, które w swoim składzie mają polichlorowane bifenyle,
  • Zużyte baterie oraz akumulatory.

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się pozostałości farb, lakierów oraz klejów. Są to także rozpuszczalniki oraz środki czystości. W przypadku posiadania takich odpadów należy skontaktować się z firmą posiadającą pozwolenie na odbiór odpadów niebezpiecznych.

Uzyskaj szczegółowe informacje