Odbiór odpadów budowlanych

Zajmujemy się odbiorem odpadów budowlanych.W Polsce każdego roku wytwarzanych jest ok. 4 milionów ton odpadów budowlanych. Bardzo dużo firm mierzy się z problemem ich zagospodarowania. Okazuje się, że nie jest to wcale trudne, ponieważ istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie takich odpadów.

Do odbieranych przez nas odpadów budowlanych należą:

 • Kamienie,
 • Gruz betonowy, asfaltowy i ceramiczny,
 • Żwir,
 • Styropian,
 • Drewno,
 • Szkło,
 • Folie,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Pokrycia dachowe,
 • Elementy metalowe,
 • Ziemia z budowy, remontu lub prac rozbiórkowych.

Odpadów budowlanych nie można wyrzucać do osiedlowego zsypu, ponieważ w trakcie ich rozkładu wydzielane są szkodliwe dla środowiska substancje. Odpady mogą wpłynąć niekorzystnie na jakość wody, powietrza oraz gleby, a w konsekwencji na zdrowie ludzi i zwierząt. Aby temu zapobiec, pozostałości z budowy należy przekazać profesjonalnej firmie zajmującej się ich zagospodarowaniem. W tym celu zapraszamy do kontaktu z Eko-Jumir. Realizujemy usługę odbioru odpadów budowlanych z miejsca wskazanego przez Klienta. Działamy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami, której celem jest konsekwentne dążenie do zminimalizowania produkcji odpadów różnego typu oraz świadoma gospodarka odpadami i ich możliwie jak najlepsze wykorzystanie.

Dzięki odbiorowi odpadów budowlanych Twój plac budowy będzie wolny od gruzu, żwiru, ziemi i innych elementów. Możliwe będzie przeprowadzanie dalszych prac bądź wykańczanie terenu dla przyszłych użytkowników. Odbieramy i wywozimy odpady budowlane sprawnie i bezpiecznie. Możesz mieć pewność, że po zakończeniu prac nie zostawimy na Twoim terenie żadnych zbędnych elementów, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju materiałami mamy do czynienia.

Utylizacja odpadów budowlanych

Oferujemy nie tylko odbiór, ale również transport i utylizację odpadów budowlanych. Nasza firma specjalizuje się w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest właściwe przetwarzanie odpadów i jaki mają one wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu realizujemy działania proekologiczne, które poprawiają jakość życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na termin odbioru odpadów z Państwa posesji lub firmy. Zajmujemy się również utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawożone są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Budowlanych (PSZOK). Zanim dojdzie do utylizacji odpadów budowlanych, są one wywożone w szczelnie wypełnionych kontenerach i sortowane. Jeśli jest taka możliwość, odpady budowlane poddawane są recyklingowi i przekształcane w materiały, które mogą być ponownie użyte. Doskonałym przykładem recyklingu odpadów budowlanych jest użycie kruszonki powstałej na bazie gruzu betonowego jako materiału do budowy dróg.

Naszym klientom podpowiadamy, w jaki sposób można wykorzystać część odpadów budowlanych. Okazuje się, że ich recykling jest możliwy również w domu. Przykładowo dobrze umyte opakowania po farbach są idealne do przechowywania narzędzi w garażu. Natomiast pozostałości materiałów izolacyjnych mogą się przydać do zabezpieczenia szczelin w oknach. Niektóre z takich opadów pozostałych po budowie czy remoncie można wykorzystać po raz kolejny dla własnych potrzeb.

Uzyskaj szczegółowe informacje