Czym są poziomy recyklingu?

Recykling to nic innego jak ponowne wykorzystanie użytych już surowców. Dzięki niemu możemy skutecznie chronić środowisko. Aby o nie zadbać, wprowadzane są kolejne dyrektywy unijne oraz rozporządzenia dotyczące gospodarowania odpadami. Wśród obowiązujących przepisów znajdziemy te dotyczące obliczania poziomów recykling

Poziomy recyklingu — co to jest i jak należy je obliczać?

Mianem poziomu recyklingu określa się to, jak duża część odpadów komunalnych została przeznaczona do ponownego wykorzystania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w celu jego obliczenia musimy podzielić łączną sumę odpadów przygotowanych do ponownego użycia przez liczbę wszystkich tych, które zostały wytworzone.

W prawie zawarte są również progi, jakie muszą mieć gminy w kolejnych latach, np. za obecny rok poziom recyklingu powinien wynosić 25%, natomiast za kolejny — 35%. Aby osiągnąć satysfakcjonujący wskaźnik poziomu recyklingu, ważne jest oddzielenie odpadów nadających się do ponownego wykorzystania od tych, których nie można poddać recyklingowi oraz ich selektywny odbiór.

Co może pomóc w uzyskaniu odpowiedniego poziomu recyklingu?

Ważne zadanie gmin dotyczące osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu to zatroszczenie się o świadomość jej mieszkańców na temat tego, jak ważny jest recykling oraz dbanie o środowisko naturalne. Istotna okazuje się współpraca przedsiębiorstw produkujących znaczne ilości nieczystości z firmami, które w swojej ofercie mają zagospodarowanie odpadów. Korzystanie z ich usług pozwala nie tylko zwiększyć poziom recyklingu, lecz także oszczędzić czas i zoptymalizować ponoszone koszty.