Blog

Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą konsekwencje?

śmieciarka

Choć tyle się mówi o segregacji śmieci, dbaniu o środowisko naturalne, wciąż jadąc polskimi ulicami wzdłuż lasów, w rowach, po lasach straszą piętrzące się góry śmieci. Nielegalny wywóz odpadów jest w Polsce karalny, to przestępstwo, o którym powinno się pisać często zwłaszcza o karach i konsekwencjach dla osób zajmujących się tym procederem. Co grozi za nielegalny wywóz śmieci? Zobaczmy!

Czytaj więcej: Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą konsekwencje?

Wywóz gruzu a przepisy prawne

gruz

Gruz to odpadowy materiał, który jest nieodłącznym produktem ubocznym takich procesów jak budowa czy remont. Składają się na niego przede wszystkim potłuczone fragmenty różnego rodzaju wyrobów ceramicznych. Do wyrobów, które przeistaczają się w gruz, da się zaliczyć między innymi  cegły czy dachówki. Pokruszony beton również odgrywa w tym gronie istotną rolę.

Czytaj więcej: Wywóz gruzu a przepisy prawne

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

kontener

Każdy remont niesie za sobą pojawienie się problemu z utylizacją odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich wyrzucić do przydomowych koszy na śmieci czy kontenerów na odpady zmieszane zlokalizowanych w pobliżu budynków wielorodzinnych. Rozwiązaniem jest zamówienie kontenera od firmy specjalizującej się w odbiorze odpadów budowlanych.

Czytaj więcej: Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Odpady medyczne w świetle ustawy

Odpady medyczne

Większość śmieci użytkowanych przez nas na co dzień może bez problemu trafiać do pojemników z odpadami ogólnymi. Istnieją jednak pewne szczególne rodzaje odpadów, które wymagają specjalnego traktowania. Nie mogą mieszać się ze śmieciami ogólnymi, bo byłoby to dość niebezpieczne. Jednymi z takich odpadów są odpady medyczne. Są one na tyle szczególne, że sposób postępowania z nimi określają konkretne przepisy.

Czytaj więcej: Odpady medyczne w świetle ustawy

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

odpady niebezpieczne

Nieświadomość o tym, jak prawidłowo składować odpady zakaźne może się skończyć katastrofalnie. Tego typu śmieci, ze względu na swoją wysoką toksyczność i potencjalne zagrożenie, jakie niosą dla ludzi i środowiska muszą być traktowane wyjątkowo ostrożnie. Dlatego nigdy nie próbuj pozbywać się ich samodzielnie – zatrudnij do tego specjalistów. Oprócz wywiezienia odpadów zakaźnych oferują oni swoje usługi w zakresie ich utylizacji. Taka współpraca daje Ci pewność, że postępujesz zgodnie z literą prawa i nie narażasz siebie ani innych na niebezpieczeństwo. 

Czytaj więcej: Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Za odpady niebezpieczne uznaje się te, które po przedostaniu się do środowiska mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i innych form życia. Zalicza się do nich m.in. odpady podatne na samozapłon, korozyjne, reaktywne (skłonne do eksplozji, emisji gazów toksycznych itp.), ekotoskyczne, drażniące, żrące, zakaźne, mutagenne itp.

Czytaj więcej: Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

odpady medyczne
Odpadami medycznymi nazywa się te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Są one stosunkowo problematyczne. Stanowią duże zagrożenie infekcyjne, a także mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące z lekarstw i odczynników chemicznych. W niektórych odpadach znajdują się tkanki, które wymagają odpowiedniego postępowania związanego z ich spopieleniem lub grzebaniem.

Czytaj więcej: Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z tego powodu tak istotne jest, aby odpowiednio je składować i unieszkodliwiać. Zasady, według których należy postępować z odpadami niebezpiecznymi, określa Ministerstwo Środowiska.

Czytaj więcej: Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Ekologia kontra odpady budowlane

odbiór odpadów budowlanych

We współczesnym świecie na wysypiskach mnożą się ilości różnego rodzaju odpadów. Duży odsetek śmieci stanowią odpady budowlane. Niewykorzystane materiały po remoncie lub rozbiórce domu są najbardziej groźne dla środowiska naturalnego. Ze względu na to, jakich są rozmiarów i jaką toksycznością się odznaczają, nie mogą być wyrzucane do zwykłych kontenerów, które są przeznaczone na odpady komunalne.

Czytaj więcej: Ekologia kontra odpady budowlane

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

odpady budowlane

Ilość odpadów, zarówno komunalnych, jak i budowlanych w środowisku ciągle się zwiększa. Ich nadmiar i chęć oczyszczania środowiska naturalnego wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań na ograniczenie ilości odpadów. Jednym ze sposobów jest recykling. Gruz z wyburzanych budynków i nawierzchni drogowych może być powtórnie używany do podbudowy dróg lub fundamentów.

Czytaj więcej: Jak działa recykling odpadów budowlanych?