Odpady medyczne w świetle ustawy

Większość śmieci użytkowanych przez nas na co dzień może bez problemu trafiać do pojemników z odpadami ogólnymi. Istnieją jednak pewne szczególne rodzaje odpadów, które wymagają specjalnego traktowania. Nie mogą mieszać się ze śmieciami ogólnymi, bo byłoby to dość niebezpieczne. Jednymi z takich odpadów są odpady medyczne. Są one na tyle szczególne, że sposób postępowania z nimi określają konkretne przepisy.

Jak przedstawia się postępowanie z odpadami medycznymi w świetle przepisów? Przede wszystkim prawo wyróżnia kilka obszarów, w których obowiązują inne zasady. Pierwszy z nich dotyczy odpadów powstałych w miejscu wezwania. Może to być zarówno miejsce wypadku drogowego, jak i prywatny dom, do którego zostało wezwane pogotowie medyczne. Kolejny obszar tworzy gromadzenie odpadów powstałych w placówkach medycznych lub w instytucjach, w których prowadzi się badania naukowe. A jeszcze inne reguły tyczą się transportu odpadów w tychże placówkach lub instytucjach. Takie zróżnicowanie pozwala odpowiednio dopasować metody postępowania do konkretnej sytuacji.

Worki i pojemniki

Jedną z podstawowych zasad odnośnie magazynowania odpadów medycznych jest to, iż należy je umieszczać w specjalnych workach oraz pojemnikach. Reguła taka obowiązuje na każdym etapie, niezależnie od tego, czy dzieje się to w gabinecie lekarskim, podczas transportu czy w jeszcze innym miejscu. Dlaczego odpady medyczne muszą znaleźć się w specjalnie oznakowanych workach i pojemnikach? Krótko mówiąc, po to, aby nie pomylić ich z innymi typami śmieci. Jako że odpady medyczne wytwarzają się w sytuacji, w której dochodzi do kontaktu z osobą chorą, mogą się na nich znaleźć potencjalnie niebezpieczne substancje oraz organizmy. Mowa tu na przykład o odpadach zakaźnych, a więc takich, które są w stanie zawierać wirusy. Groźne potrafią być chociażby takie odpady, na których znajduje się krew czy ślina pacjenta. Płyny te stanowią bowiem jedne z dróg zakażania się różnego rodzaju chorobami.