Utylizacja odpadów budowlanych

Rokrocznie w naszym kraju wytwarzamy około 4 milionów ton odpadów budowlanych. Na szczęście tę ogromną górę pozornie niepotrzebnych śmieci można w przemyślany sposób zagospodarować. Kamienie, gruz betonowy, gruz asfaltowy, gruz ceramiczny, gruz betonowy, żwir, styropian, drewno, szkło, folie, tworzywa sztuczne, pokrycia dachowe, elementy metalowe oraz ziemia z budowy, remontu lub prac rozbiórkowych to materiały, które nie mogą trafić do osiedlowego śmietnika.

Substancje wydzielane w czasie ich rozkładu powodują znaczne skażenie środowiska naturalnego. Cierpi na tym woda, powietrze i gleba, która nasączana jest toksycznymi związkami a w konsekwencji także rośliny, zwierzęta i ludzie. Aby temu zapobiec, należy tego rodzaju pozostałości z budowy przekazać profesjonalistom z naszej firmy, którzy specjalizują się w utylizacji odpadów budowlanych i ich przetwarzaniu.

Działamy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami, której celem nadrzędnym jest konsekwentne dążenie do zminimalizowania produkcji odpadów różnego typu oraz świadoma gospodarka odpadami i ich możliwie jak najpełniejsze wykorzystanie.

Odbiór odpadów budowlanych

Oferujemy nie tylko odbiór odpadów budowlanych, ale również ich transport z wykorzystaniem specjalistycznej floty pojazdów. Siedziba naszego przedsiębiorstwa znajduje się w Jaworznie, dlatego też swoje usługi kierujemy głównie do klientów z terenu województwa śląskiego. Gwarantujemy terminową realizację oraz konkurencyjne ceny.