• oferta05
 • oferta04
 • oferta03
 • oferta02
 • oferta01

Oferta

Branże: utylizacja odpadów, odzysk odpadów, transport odpadów, recykling odpadów, skup surowców, wynajem kontenerów na odpady , gospodarka odpadami, wywóz i składowanie odpadów

Produkty i usługi: 

 • transport odpadów
 • utylizacja odpadów
 • przetwarzanie odpadów
 • odbiór i skup surowców wtórnych
 • odbiór zużytego sprzętu elektronicznego
 • przyjęcie odpadów na rekultywację

 

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów: przemysłowych, remontowo - budowlanych i niebezpiecznych. Zakres tej działalności obejmuje doskonale zorganizowany transport i odbieranie odpadów bezpośrednio z miejsca wytwarzania. Odpady odbieramy od Klientów specjalistycznym transportem. Posiadamy odpowiednie tereny, hale magazynowe, które pozwalają Nam na sprawne zorganizowanie przyjęcia odpadów i dalszy ich proces zagospodarowania
w tym przetwarzania. W ramach prowadzonej przez Nas działalności firma Eko - Jumir Sp. z o. o. posiada wszystkie stosowne decyzje, które gwarantują nam działanie zgodnie z przepisami obowiązujacymi w prawie polskim i w trosce o ekologię i ochronę środowiska.

Odbiór odpadów przemysłowych i budowlanych

 • gruz ceglany
 • gruz betonowy
 • gruz ceramiczny
 • zmieszane odpady remontowo budowlane
 • tynki, tapety, okleiny
 • odpady z remontów i przebudowy dróg
 • asfalt i odpady zawierające smołę
 • odpadowa papa
 • wełna mineralna
 • materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest
 • gleba, ziemia w tym kamienie
 • cząstki i pyły, żużle, żwiry
 • odpady poprodukcyjne (z hutnictwa, górnictwa i innych gałęzi przemysłu.)
 • zużyty sprzętu elektroniczny i elektryczny
 • zużyte opony i odpady gumowe
 • produkty nie nadające się do spożycia
 • szlamy
 • pozostałe odpady, na które posiadamy stosowne decyzje

Odbiór odpadów niebezpiecznych

 • czyściwa, filtry olejowe
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • baterie i akumulatory 
 • farby i rozpuszczalniki i odpady ropopochodne
 • oleje przepracowane
 • gruz zawierający substancje niebezpieczne
 • gleba, ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne 
 • podkłady kolejowe
 • pozostałe odpady, na które posiadamy stosowne decyzje 

 Odzysk tworzyw sztucznych, surowców wtórnych i odpadów z mechanicznej obróbki

 • opakowania z papieru i tektury
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania z drewna 
 • opakowania z metali
 • materiały izolacyjne (styropian)
 • EPS, EPP, EPE
 • 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
 • 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903
 • pozostałe surowce i tworzywa sztuczne, na które posiadamy stosowne decyzje

W naszej ofercie znajdą również Państwo możliwość wynajmu kontenerów na odpady  o pojemnościach 5m3, 7m3, 10m3, 20m3, 30m3, które są oferowane w zależności od rodzaju i ilości posiadanego odpadu. W ostatnim czasie wzbogaciliśmy naszą ofertę w zakresie odbioru styropianu odpadowo- opakowaniowego, oraz surowców wtórnych ( makulatury, folii, big - bagów, i opakowań typu PET.

Świadczymy usługi na terenie całego Kraju !

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego zestawieniem kodów odpadów.  Znajdą tam Państwo cały wykaz kodów odpadów, w ramach, których pomożemy Państwu sprawnie nimi zagospodarować, od momentu przekazania, po transport, odbiór i odzysk.

Zapraszamy do przyłączenia się do grona Naszych stałych klientów i nawiązania korzystnej współpracy. Gwarantujemy zadowolenie i wysoką jakość świadczonych usług!


Odbiór odpadów budowlanych Śląsk, Odbiór odpadów Śląsk, Transport odpadów Śląsk, Utylizacja odpadów Śląsk, Wywóz gruzu Śląsk, utylizacja odpadów Katowice, wywóz gruzu Katowice, odpady Katowice