Blog

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

odpady medyczne
Odpadami medycznymi nazywa się te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Są one stosunkowo problematyczne. Stanowią duże zagrożenie infekcyjne, a także mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące z lekarstw i odczynników chemicznych. W niektórych odpadach znajdują się tkanki, które wymagają odpowiedniego postępowania związanego z ich spopieleniem lub grzebaniem.

Czytaj więcej: Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z tego powodu tak istotne jest, aby odpowiednio je składować i unieszkodliwiać. Zasady, według których należy postępować z odpadami niebezpiecznymi, określa Ministerstwo Środowiska.

Czytaj więcej: Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Ekologia kontra odpady budowlane

odbiór odpadów budowlanych

We współczesnym świecie na wysypiskach mnożą się ilości różnego rodzaju odpadów. Duży odsetek śmieci stanowią odpady budowlane. Niewykorzystane materiały po remoncie lub rozbiórce domu są najbardziej groźne dla środowiska naturalnego. Ze względu na to, jakich są rozmiarów i jaką toksycznością się odznaczają, nie mogą być wyrzucane do zwykłych kontenerów, które są przeznaczone na odpady komunalne.

Czytaj więcej: Ekologia kontra odpady budowlane

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

odpady budowlane

Ilość odpadów, zarówno komunalnych, jak i budowlanych w środowisku ciągle się zwiększa. Ich nadmiar i chęć oczyszczania środowiska naturalnego wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań na ograniczenie ilości odpadów. Jednym ze sposobów jest recykling. Gruz z wyburzanych budynków i nawierzchni drogowych może być powtórnie używany do podbudowy dróg lub fundamentów.

Czytaj więcej: Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Witamy na blogu!

Grafika powitalna
Blog firmy Eko-Jumir.

Czytaj więcej: Witamy na blogu!