• of
  • glowna3

Decyzje

Działalność Firmy Eko-Jumir Sp. z o.o. prowadzona jest na podstawie posiadanych Decyzji administracyjnych w zakresie Transportu, Zbierania i Przetwarzania Odpadów niebezpiecznych i Innych niż niebezpieczne.

 

Transport, Zbieranie, Przetwarzanie