• of
  • glowna3

Ustawy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ustawami regulującymi sprawy związane z odpadami.

11 grudzień 2001 r. - rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję odpadów

ZOBACZ PUBLIKACJĘ