Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są skutkiem działalności człowieka. Są bezużyteczne, jednakże nie mogą zostać ot tak po prostu wyrzucone na śmietnik ponieważ z racji swych właściwości fizycznych i chemicznych stanowią zagrożenie dla ludzi oraz innych organizmów żywych. Mogą zanieczyszczać glebę, wodę oraz powietrze, którym oddychamy. Konieczna jest zatem ich całkowita neutralizacja oferowana przez naszą firmę.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych każdorazowo poprzedzona jest drobiazgową selekcją, dzięki której dobieramy odpowiednią metodę ich unieszkodliwienia.

Do odpadów uznawanych za niebezpieczne należą:

  • odpady chemiczne,

  • odpady przemysłowe (substancje rakotwórcze, mutagenne, drażniące, żrące, łatwopalne oraz inne),

  • odpady medyczne,

  • odpady weterynaryjne,

  • pestycydy, które w swoim składzie mają polichlorowane bifenyle,

  • zużyte baterie oraz akumulatory.

Odbiór odpadów niebezpiecznych oraz ich utylizację przeprowadzamy dla klientów z terenu śląska. W przypadku zainteresowania usługami zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.