Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wytwarzane są przez człowieka. Firma Eko-Jumir zajmuje się zarówno ich odbiorem od Klienta, jak i utylizacją. Te czynności są niezbędne w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Takie odpady mogą stanowić nawet zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zanieczyszczają glebę, wodę, a także powietrze. Z tego powodu nasza firma dokonuje ich całkowitej neutralizacji. Zajmujemy się zarówno odbiorem, jak i utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które nie wiedzą, co zrobić ze zgromadzonymi odpadami. Odbiór oraz utylizację odpadów niebezpiecznych przeprowadzamy na terenie Śląska i okolic. Wywóz realizujemy zazwyczaj w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia. Utylizację odpadów poprzedzamy ich dokładną selekcją, dzięki której dobieramy odpowiednią metodę ich unieszkodliwienia.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne – jak sama nazwa wskazuje – mogą być szkodliwe dla człowieka. Ze względu na swoje właściwości podlegają odpowiednim regulacjom prawnym. Odpady niebezpieczne są najczęściej łatwopalne, szkodliwe, a nawet toksyczne.

Podział odpadów niebezpiecznych:

  • odpady chemiczne,

  • odpady przemysłowe (substancje rakotwórcze, mutagenne, drażniące, żrące, łatwopalne oraz inne),

  • odpady medyczne,

  • odpady weterynaryjne,

  • pestycydy, które w swoim składzie mają polichlorowane bifenyle,

  • zużyte baterie oraz akumulatory.

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się pozostałości farb, lakierów oraz klejów. Są to także rozpuszczalniki oraz środki czystości. W przypadku posiadania takich odpadów należy skontaktować się z firmą posiadającą pozwolenie na odbiór odpadów niebezpiecznych.

Uzyskaj szczegółowe informacje