Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą konsekwencje?

Choć tyle się mówi o segregacji śmieci, dbaniu o środowisko naturalne, wciąż jadąc polskimi ulicami wzdłuż lasów, w rowach, po lasach straszą piętrzące się góry śmieci. Nielegalny wywóz odpadów jest w Polsce karalny, to przestępstwo, o którym powinno się pisać często zwłaszcza o karach i konsekwencjach dla osób zajmujących się tym procederem. Co grozi za nielegalny wywóz śmieci? Zobaczmy!

Dlaczego nielegalny wywóz śmieci jest niebezpieczny?

Podejmując się nielegalnego wywozu odpadów, osoba działa nie tylko na szkodę własną, ale również innych ludzi. Zagraża ona bezpieczeństwu zwierząt. Śmieci stają się swego rodzaju bombą biologiczną, która zatruwa powietrze, glebę, wody gruntowe. Dodatkowo śmieci wpływają na pogorszenie walorów wzrokowych środowiska naturalnego, które samo bronić się nie potrafi.

Jakie konsekwencje grożą za nielegalny wywóz śmieci?

W przypadku samodzielnego wywozu gruzu, czyli wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i remontowych pominięcie firm, które zajmują się odbiorem odpadów budowlanych, grozi otrzymaniem grzywny od 20 zł do 5000 zł, a w skrajnych sytuacjach może zostać nałożona kara pozbawienia wolności lub areszt tymczasowy. Warto wiedzieć, że rozwiązaniem nie jest również udawanie, że takowych śmieci na posesji nie ma. Przechowywanie gruzu i czekanie „aż zarośnie” może skończyć się mandatem w wysokości 1500 zł. Tę kwestię reguluje Kodeks wykroczeń (art. 117). Gdy sprawa dotyczy śmieci komunalnych kara za nielegalne ich wywożenie może wynosić zarówno 500 zł jak i 5000 zł. Wszystko zależy od gabarytów i szkodliwości porzucanych odpadów. Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia środowiska i społeczną szkodliwość czynu, może być zasądzona wobec takiej osoby kara pozbawienia wolności.

Z tego względu niezwykle ważne jest, aby większe ilości gruzu, odpadów wielkogabarytowych składować w wynajętych od firm komunalnych kontenerach, który po napełnieniu zostanie bez problemu zabrany z terenu posesji.