Wywóz gruzu a przepisy prawne

Gruz to odpadowy materiał, który jest nieodłącznym produktem ubocznym takich procesów jak budowa czy remont. Składają się na niego przede wszystkim potłuczone fragmenty różnego rodzaju wyrobów ceramicznych. Do wyrobów, które przeistaczają się w gruz, da się zaliczyć między innymi  cegły czy dachówki. Pokruszony beton również odgrywa w tym gronie istotną rolę.

Poszczególne standardy 

Odpadowe materiały mają do siebie to, że kiedy skończą się już prace remontowe czy budowlane, to trzeba je wywieźć. Nie inaczej jest z gruzem. Trzeba jednak podkreślić, że wydalenie tych pozostałości poza teren zakładu jest uregulowane określonymi przepisami prawnymi. Z gruzem nie można więc postępować wedle własnego widzimisię. Trzeba wpisywać się w określone standardy.

Pierwszą z zasad dotyczących wywozu gruzu jest to, że nie może on trafiać do standardowych pojemników na odpady komunalne. Zamiast tego musi on trafić na specjalnie przeznaczone do magazynowania miejsce. Reguła ta ma na celu zapobiegać z jednej strony zanieczyszczeniom środowiska związanym z zostawianiem gruzu gdzie popadnie. Z drugiej strony ma ona także na celu zagwarantować zachowanie ładu estetycznego na określonym terenie. 

Gruzu nie można ani przechowywać, ani wywozić samowolnie na przykład do lasu. Jak widać, obchodzenie się z tym materiałem jest więc obłożone dość ścisłymi restrykcjami. Co więc należy z nim zrobić? Krótko mówiąc, przetransportować w specjalnie przeznaczone do tego celu miejsce. Realizowaniem tego zadania zajmują się fachowe zakłady. Dysponują one zarówno pojazdami przystosowanymi do przewozu materiałów odpadowych takich jak gruz, jak i miejscami, gdzie może trafić wywożona partia. 

Kiedy gruz trafi już tam, gdzie ma trafić, może zostać poddany obróbce w celu dalszego wykorzystania. Oczywiście tylko wtedy, jeśli się do tego nadaje. Podsumowując, choć wydaje się, że gruz to nic takiego, w rzeczywistości jest to materiał, który prawo otacza szczególną opieką. Wszystko po to, aby zminimalizować negatywne zjawiska.