Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Każdy remont niesie za sobą pojawienie się problemu z utylizacją odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich wyrzucić do przydomowych koszy na śmieci czy kontenerów na odpady zmieszane zlokalizowanych w pobliżu budynków wielorodzinnych. Rozwiązaniem jest zamówienie kontenera od firmy specjalizującej się w odbiorze odpadów budowlanych.

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane powstają na skutek przeprowadzenia prac remontowych, rozbiórek lub prac budowlanych. Jest to grupa odpadów, do których zalicza się między innymi gruz, usunięte tynki, cement, płyty karton-gips, odpady instalacyjne, stolarkę otworową, elementy ceramiki łazienkowej, stal zbrojeniową, styropian czy materiały pokryć dachowych. Ponadto odpadem budowlanym może być również grunt z wykopów pod instalacje gazową lub wodną oraz gleba.

Utylizacja odpadów budowlanych

Odpady budowlane wymagają odpowiedniej segregacji oraz przeprowadzenia skutecznej utylizacji, a kiedy jest to możliwe również przetworzenia. Dlatego niezbędne jest zamówienie kontenerów, w których odpady będą składowane, a następnie wywiezione. Najpopularniejsze pojemności kontenerów to 3,5 m3, 5,5 m3, 7m3 lub 36m3. W zależności od wielkości mogą one pomieścić nawet kilka ton odpadów budowlanych. Dlatego przed przystąpieniem do prac remontowych lub budowlanych warto oszacować ilość odpadów, jakie mogą się pojawić podczas przeprowadzanych prac, a następnie zamówić odpowiednio duży kontener. Wybór zbyt małego kontenera może wiązać się z częstszym wywozem gruzu, co może stanowić przeszkodę dla przeprowadzenia płynnych prac na budowie. Ponadto koszty kilkukrotnego wywozu mogą być wyższe niż zamówienie jednego, większego kontenera. Warto również rozważyć zamówienie zamykanego kontenera. Uniemożliwią one kradzież odpadów oraz podrzucanie przez osoby postronne innych śmieci.