Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Nieświadomość o tym, jak prawidłowo składować odpady zakaźne może się skończyć katastrofalnie. Tego typu śmieci, ze względu na swoją wysoką toksyczność i potencjalne zagrożenie, jakie niosą dla ludzi i środowiska muszą być traktowane wyjątkowo ostrożnie. Dlatego nigdy nie próbuj pozbywać się ich samodzielnie – zatrudnij do tego specjalistów. Oprócz wywiezienia odpadów zakaźnych oferują oni swoje usługi w zakresie ich utylizacji. Taka współpraca daje Ci pewność, że postępujesz zgodnie z literą prawa i nie narażasz siebie ani innych na niebezpieczeństwo. 

Co zalicza się do odpadów niebezpiecznych?

Wbrew pozorom ta grupa odpadów nie jest generowana wyłącznie przez zakłady przemysłowe czy firmy farmaceutyczne i medyczne. W każdym domu mogą pojawić się śmieci, które należy potraktować jako potencjalnie zagrażające. Taka klasyfikacja wymusza odpowiednie składowanie – na pewno nie w przydomowej piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym czy na osiedlowym śmietniku!

Do odpadów niebezpiecznych należą m.in. śmieci pochodzenia:

  • medycznego,
  • weterynaryjnego,
  • przemysłowego,
  • chemicznego,
  • pestycydy,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • pozostałości po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach czystości.

Dlaczego są takie groźne? Niektóre z nich zawierają substancje rakotwórcze, mutogenne, łatwopalne, żrące, czy polichlorowane bifenyle. To sprawia, że nawet przebywanie w ich sąsiedztwie może być niebezpieczne, nie mówiąc o sytuacji, w której szkodliwe związki zostaną uwolnione do wody lub gruntu.

Wywóz i utylizacja odpadów szkodliwych

Odpady szkodliwe powinny być wywożone przez wyspecjalizowane firmy, które nie tylko usuwają odpady z posesji, ale też poddają je neutralizacji i utylizacji. Dzięki temu można mieć pewność, że ich pozostałości nie zagrożą środowisku.

Niektóre firmy np. laboratoria czy przychodnie podpisują z takimi odbiorcami umowy abonamentowe, gdyż w każdym miesiącu generują sporo odpadów zakaźnych. Możliwe jest też wezwanie transportu doraźnie, np. w czasie generalnych porządków. Wtedy też śmieci zostaną od razu poddane selekcji i zakwalifikowane do unieszkodliwienia jedną z dostępnych metod.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem śmieci mają stosowne uprawnienia, aby transportować też odpady zakaźne. Kontaktując się z firmą, opisz, jaki zakres usług Cię interesuje – zostaniesz poinstruowany o sposobie postępowania ze składowanymi produktami do czasu przyjazdu ekipy. Zazwyczaj zjawia się ona nie później niż w ciągu 24 godzin.