Ekologia kontra odpady budowlane

We współczesnym świecie na wysypiskach mnożą się ilości różnego rodzaju odpadów. Duży odsetek śmieci stanowią odpady budowlane. Niewykorzystane materiały po remoncie lub rozbiórce domu są najbardziej groźne dla środowiska naturalnego. Ze względu na to, jakich są rozmiarów i jaką toksycznością się odznaczają, nie mogą być wyrzucane do zwykłych kontenerów, które są przeznaczone na odpady komunalne.

Odpady budowlane to kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit, folia, styropian i laminaty. W procesie nieprawidłowego rozkładu tego typu materiały wydzielają groźne substancje do atmosfery, gleby i wód gruntowych. Niestety coraz częściej zdarza się, że ludzie próbują pozbyć się odpadów budowlanych na własną rękę lub wyrzucają je do pojemników na odpady komunalne.

Jak wygląda recykling odpadów budowlanych?

Proces recyklingu odpadów budowlanych jest bardzo prosty i rozpoczyna się już w momencie odebrania materiałów z miejsca ich wytwarzania lub składowania. Następnym etapem jest umieszczenie gruzu w specjalnym maszynach, które radzą sobie nawet z najtwardszym materiałem. Początkowo odpady budowlane trafiają do przesiewacza. Wewnątrz maszyny zachodzi proces segregacji i oddzielania od betonowych elementów drewna, metalu i innych materiałów, które kiedyś stanowiły część konstrukcji budynku.

Oczyszczony gruz w dalszej kolejności jest umieszczany w kruszarce. Wewnątrz maszyny zachodzi proces przetwarzania do postaci żwiru, a w razie potrzeby w mniejsze ziarenka. Dzięki temu oczyszczony materiał może zostać ponownie użyty, jako tanie i ekologiczne kruszywo budowlane, z którego wykonuje się mieszanki betonowe. Gruz z recyklingu może być wykorzystywany do budowy dróg, budynków i mostów oraz jako posypka pod kostkę brukową.

Profesjonalnym wywozem śmieci i recyklingiem zajmuje się nasza firma. Oferujemy odbiór odpadów z miejsca ich wytwarzania lub składowania, utylizację i przetwarzanie. Zapewniamy także utylizację farb, rozpuszczalników oraz odpadów ropopochodnych. Działamy w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ochronie środowiska.